» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о промени Статута Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2016. годину

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

Акти градских општина Нови Београд
26

Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о измени и допуни Одлуке о награђивању ученика из буџета Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о измени Решења о оснивању Јавног преузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о именовању директора „Хуманитарне фондације Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
28

Програм развоја спорта у градској општини Нови Београд за период 2016–2018. године

Акти градских општина Нови Београд
33

Правилник о измени Правилника о буџетском рачуноводству и рачуноводствене политике

Акти градских општина Нови Београд
33

нику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Одлука о промени Статута Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Одлука о буџету Градске општине Барајево за 2016. годину

Акти градских општина Барајево
54

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
54

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
54

Решење о избору заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
54

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
55

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком о пречишћеним текстом Ценовника

Акти градских општина Обреновац
60

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
60

Програм пословања Јавног предузећа Пословни простор Вождовац за 2016. годину

Акти јавних предузећа и других организација