» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд за 2016. годину

Акти Града
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2015. годину

Акти градских општина Врачар
22

Одлука о буџету Градске општине Врачар за 2016. годину

Акти градских општина Врачар
40

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Врачар

Акти градских општина Врачар
40

Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Изборне комисије Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
41

Одлука о давању сагласности на закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година

Акти градских општина Врачар
41

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
41

Решење о разрешењу чланова сталног радног тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
42

Решење о избору члана и чланице сталног радног тела Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
42

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
42

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
43

Решење о именовању директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
43

Одлука о посебним условима умањења закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник Градска општина Стари град

Акти градских општина Стари град
44

Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар–март 2016. године

Акти градских општина Младеновац