» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Марковац, засеок Црквине, градска општина Младеновац

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Село Младеновац, градска општина Младеновац

Акти Града
3

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о преносу права коришћења и управљања објектима

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о преносу права коришћења и управљања објектом у Улици устаничкој 125/I у Београду

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о укидању Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о изменама Одлуке о одржавању чистоће у посебном насељеном месту градске општине Вождовац – Рипњу

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац – 20

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о утврђивању престанка мандата председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о утврђивању престанка мандата заменика председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о утврђивању престанка мандата Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Одлуке о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац” са Одлуком

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о изменама Статута Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
25

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2016. годину

Акти градских општина Земун
48

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
49

Решење о утврђивању престанка мандата председнику градске општине Земун

Акти градских општина Земун
49

Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
49

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
49

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе „Пароброд” за 2016. годину

Акти градских општина Стари град
50

Решење о давању сагласности на закључени Уговор о дугорочном кредиту ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
50

Одлука о измени Одлуке о образовању буџетског фонда за заштиту животне средине

Акти градских општина Лазаревац
50

Одлука о начину финансирања Програма удружења из буџета Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
52

Одлука о измени Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
54

Одлука о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
57

Одлука о сталним манифестацијама из области културе од значаја за градску општину Младеновац – 57

Акти градских општина Младеновац