» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда

Акти Града
3

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015.годину

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
7

Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2016. години

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице

Акти Града
8

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма

Акти Града
10

Одлука о изради Плана детаљне регулације простора између Улице Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, градска општина Звездара

Акти Града
11

Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Марковац, засеок Црквине, Градска општина Младеновац

Акти Града
12

Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља у Месној заједници Село Младеновац, градска општина Младеновац

Акти Града
13

Одлука о подизању споменика Г лумцу

Акти Града
13

План детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови Београд” до подручја Просторног плана подручја посебне намене „Београд на води”, Градске општине Нови Београд и Савски Венац

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈКП „Инфостан”

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Градска чистоћа” – 24

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈКП „Београдске електране”

Акти Града
24

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Установе за физичку културу СКЦ „Ташмајдан

Акти Града
25

Решење о давању сагласности на Одлуку измени Статута ЈП „Сава центар”

Акти Града
25

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
25

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
25

Решење о именовању директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
25

Решење о измени Решења о одређивању представника града Београда у Скупштини друштва за управљање Слободном зоном Београда

Акти Града
26

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном роју основних и средњих школа на територији града Београда

Акти Града