» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Ценовник основних позиција услуга и радова на редовном одржавању водних објеката (водотока и регулационих грађевина), уклањања пловних и плутајућих објеката и посеченог дрвета по сортиментима на територији града Београда са ценовником

Акти Града
10

Показатељ повећања потрошачких цена у јануару 2016. године

Акти Града
11

Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу (пречишћен текст)

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на референдуму расписаном за 28. фебруар 2016. године ради потврђивања Одлуке Скупштине Градске општине VII-01 бр. 020-149 од3. децембра 2015. године о оснивању Месне заједнице Шљивице

Акти градских општина Обреновац
14

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – установе културе од националног значаја

Акти јавних предузећа и других организација
15

Исправка Решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица 15

Исправкe