» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о утврђивању престанка функције заменика општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Решење о постављењу заменице општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о утврђивању престанка функције заменика општинске право бранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о постављењу заменице општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о утврђивању престанка функције заменику општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програмa пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о допуни Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
4

Извештај о резултатима референдума одржаног 28. фебруара 2016. године на гласачком месту 1/20 у Градској општини Обреновац, МЗ Бело поље ради потврђивања Одлуке Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-149 од 3. децембра 2015. године ооснивању Месне заједнице Шљивице од дела насељеног места Бело поље на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2016. годину

Акти градских општина Сопот
23

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
24

Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
28

Одлука о измени Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о пословању Јавног предузећа за обављање послова из области информисања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Радиофар за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Добановци за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Прогар за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Нови Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Петровчић за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Бољевци за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Јаково за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Бечмен за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
31

Програм развоја спорта на територији градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Сурчин у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин