» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о образовању робних резерви Града Београда

Акти Града
3

Одлука о ученичким и студентским стипендијама

Акти Града
7

Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у Граду Београду

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски венац

Акти Града
22

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације „Циглана уз Батајнички пут”, Градска општина Земун

Акти Града
22

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Блока 12, Градска општина Нови Београд

Акти Града
24

Одлука о подизању спомен-обележја ЈелениШантић

Акти Града
24

Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину

Акти Града
74

Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
74

Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије

Акти Града
74

Решење о измени Решења број 3-811/14-С од22. јула 2014. године, 3-1039/14-С од 18. септембра2014. године, 3-498/15-С од 23. јуна 2015. године и3-692/15-С од 15. септембра 2015. године о одређивању представника Града Београда у Скупштини Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд ДОО

Акти Града
75

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
79

Закључак о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Београда за 2015. годину

Акти Града
79

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
79

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2016. годину

Акти градских општина Барајево
100

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
101

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробaља и сахрањивању на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
101

Решење о престанку функције правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
101

Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
101

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево