» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. годину

Акти Града
5

Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града Београда

Акти Града
5

Правилник о допуни Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Акти Града
6

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о констатовању престанка мандата радних тела Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о давању сагласности на Одлуку о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословно-спортски центар Вождовац” са Одлуком

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о давању овлашћења председнику Привременог органа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
25

Одлука о употреби печата и штамбиља Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о именовању члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о разрешењу заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о сагласности да се потраживање Градске општине Младеновац по основу пореза на зараде према Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ГОША СОЛКО ДОО конвертује у удео Градске општине Младеновац у основном капиталу

Акти градских општина Младеновац
31

Посебан програм здравствене заштите у циљу подстицаја рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац