» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Правилник о измени Правилника о начину коришћ ења средстава са подрачуна односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Београда

Акти Града
1

Показатељ раста цена на мало у априлу 2005. године

Акти Града
1

Одлука о начину коришћења и управљања пословним простором на територији општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о преносу права управљања гробљима и сахрањивању у насељеним местима општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о оснивању Хуманитарног фонда „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
6

Правила Хуманитарног фонда „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
8

Етички кодекс понашања изабраних представника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
10

Решење о избору савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
13

Одлука о формирању Фонда за подстицање развоја општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
13

Одлука о образовању и утврђивању подручја месних заједница на територији општине Вождовац (пречишћен текст)

Акти градских општина Вождовац
16

Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима општине Земун

Акти градских општина Земун
16

Одлука о измени Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању у посебним насељеним местима на територији општине Земун

Акти градских општина Земун
16

Одлука о оснивању „Фонда мале Милице Ракић из Батајнице”

Акти градских општина Земун
17

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Земун Милици Шарановић због подношења оставке

Акти градских општина Земун
17

Одлука о приступању гасификацији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о допуни Плана постављања привремених објеката на јавним површинама на подручју општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама лица која бира, поставља и именује Скупштина општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о давању сагласности на Правилник о условима и критеријумима за доделу стипендија младим спортистима

Акти градских општина Барајево
20

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈП за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
20

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево и Надзорног одбора ЈП за информисање „Барајево”

Акти градских општина Барајево
20

Правилник о условима и критеријумима за доделу стипендија младим спортистима

Акти градских општина Барајево
21

Одлука о Општинској управи општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
25

Пословник о раду Општинског већа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Исправка Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Земун Андреје Младеновића због подношења оставке

Исправкe
27

Исправка Решења о образовању Комисије Скупштине општине Земун за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Исправкe