» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи Града Београда

Акти Града
1

Одлука о употреби имена, грба и заставе Града Београда

Акти Града
16

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда

Акти Града
20

Одлука о изради плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд

Акти Града
22

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун

Акти Града
23

Одлука о изради плана детаљне регулиције за подручје између комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, градска општина Нови Београд

Акти Града
24

Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 18, Градска општина Нови Београд

Акти Града
25

Одлука о допунама Одлуке о располагању становима Града Београда

Акти Града
26

Одлука о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног простора који је у јавној својини Града Београда у закуп под посебним условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања

Акти Града
29

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања које се финансирају из буџета Града Београда

Акти Града
30

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда

Акти Града
32

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
35

Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама

Акти Града
39

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2016/17. годину

Акти Града
40

Одлука о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда које реализују удружења

Акти Града
41

Одлуке о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
42

Одлука о проглашењу заштићеног станишта „Велико блато”

Акти Града
46

Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведениим радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе „Југоконцерт” – Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
46

Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведениим радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе „ БЕЛЕФ центар” – у ликвидацији

Акти Града
47

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома здравља Младеновац

Акти Града
48

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
48

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
48

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
50

Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Звездара
52

Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
56

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Гроцка