» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета града Београда за 2004. годину са Извештајем о остварењу прихода, примања и извршењу расхода и издатака буџета града Београда за 2004. годину

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду

Акти Града
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката

Акти Града
25

Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће

Акти Града
25

Одлука о измени Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина

Акти Града
26

Одлука о измени Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
27

Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

Акти Града
27

Одлука о измени Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама

Акти Града
28

Одлука о измени Одлуке о пијацама

Акти Града
28

Одлука о измени Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о снабдевању града водом

Акти Града
29

Одлука о измени Одлуке о јавној расвети

Акти Града
30

Одлука о измени Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом

Акти Града
30

Одлука о измени Одлуке о општем уређивању града

Акти Града
30

Одлука о измени Одлуке о речним јавним купатилима

Акти Града
31

Одлука о измени Одлуке о изградњи, коришћењу, уређивању и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице

Акти Града
31

Одлука о измени Одлуке о димничарским услугама

Акти Града
31

Одлука о измени Одлуке о градској канализацији

Акти Града
32

Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналној инспекцији

Акти Града
32

Одлука о премији за млеко

Акти Града
33

Одлука о премији за набавку и одгој првотелкиња

Акти Града
34

Одлука о измени Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
34

Одлука о измени Одлуке о критеријумима за расподелу станова солидарности запосленим лицима у органима града Београда

Акти Града
35

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Београдског батаљона, Недељка Чабриновића и Прашке на Бановом брду

Акти Града
35

Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, општина Звездара

Акти Града
36

Одлука о изради плана детаљне регулације измеђ у улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове И, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Лјубе Вучковића и комплекса колективних објеката уз улицу Љубе Вучковића – општина Вождовац

Акти Града
37

Одлука о изради плана детаљне регулације за привредну зону „Аутопут”, у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Акти Града
38

Одлука о изради плана генералне регулације за израду гасне мреже и објеката у Београду

Акти Града
39

Одлука о изради плана детаљне регулације пословнопривредног комплекса „Клисина” у Батајници

Акти Града
39

План детаљне регулације блока између улица: Винодолске, Љешке, НХ Петра Мећаве и Лазара Кујунyића – општина Чукарица

Акти Града
50

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
52

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
55

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
58

Решење о измени и допуни Решења о стављању под заштиту природног добра „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе”

Акти Града
59

Решење о измени и допуни Решења о образовању Управног и Надзорног одбора у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Акти Града
59

Решење о престанку важења измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 8/05)

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Паркинг сервис”, Београд о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за заступање у осигурању

Акти Града
59

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Паркинг сервис”

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута продајне галерије „Београд” из Београда, Косанчићев венац број 19

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Београда

Акти Града
60

Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова „Прихватилишта за одрасла и стара лица” у Београду

Акти Града
60

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину „Плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4”

Акти Града