» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању Споразума о сарадњи и пријатељству између Града Београда (Република Србија) и Града Берна (Швајцарска конфедерација)

Акти Града
1

Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца за подручје Блока 3Д, градска општина Обреновац

Акти Града
25

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о избору председника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Одлука о избору заменика председника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку функције секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
26

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Решење о престанку функције председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
27

Одлука о избору председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о избору заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о избору чланова Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град због избора на функцију

Акти градских општина Стари град
28

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављних лица у органима Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
29

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
29

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о постављњу секретара Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о избору председника градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о избору заменика председника Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о избору чланова Већа Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
31

Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
31

Решење о образовању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Сопот