» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2016. године

Акти Града
1

Одлука о додели мандата за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаним 24. априла 2016. године

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2015. годину

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Одлука о констатовању престанка мандата

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о избору председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о избору заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о избору чланова Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
33

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
33

Решење о допуни Решења о одређивању улица у насељеним местима на територији градске општине Сопот из којих се врши одвођење смећа

Акти градских општина Сопот