» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о одређивању јавног грађевинског земљиш та на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о изменама Одлуке о употреби и заштити грба и стега општине и насељеног места Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
3

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о допуни Одлуке о ценама комуналних услуга

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о допуни Одлуке о цени услуге испоруке воде за ЈКП „Градска чистоћа” Лајковац

Акти градских општина Лазаревац
4

Измене и допуне Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлуке о цени услуге испоруке воде за ЈКП „Градска чистоћа” Лајковац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о допуни Одлуке о ценама комуналних услуга

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о утврђивању престанка мандата председнику, члановима и њиховим заменицима у Комисији за јавна признања

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о образовању Комисије за јавна признања

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење комасације и њихових заменика

Акти градских општина Младеновац
5

Решење о образовању Комисије за спровођење комасације

Акти градских општина Младеновац
6

Решење о разрешењу чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

Решење о образовању Комисије за одређивање назива улица и тргова Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
6

План детаљне регулације централне зоне Обреновца

Акти градских општина Обреновац
58

Одлука о пијацама

Акти градских општина Сурчин
61

Одлука о сахрањивању и гробљима

Акти градских општина Сурчин
63

Одлука о условима и начину држања домаћих животиња на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
65

Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
66

Одлука о допуни Пословника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
66

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
69

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Бечмен

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Бољевци

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Добановци

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Јаково

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Петровчић

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Прогар

Акти градских општина Сурчин
70

Решење о давању сагласности на Статут месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о именовању директора Јавног предузећ а за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин