» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2016. годину

Акти градских општина Земун
24

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о утврђивању престанка функције заменици председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о утврђивању престанка мандата председнику градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о избору председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о избору заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о избору чланова Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица
30

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о приступању изради Стратешког акционог плана Градске општине Обреновац за период 2017-2020. године

Акти градских општина Обреновац
32

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2015. годину

Акти градских општина Обреновац
37

Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
80

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац – 80

Акти градских општина Обреновац
81

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
81

Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП „Сурчин” о утврђивању Ценовника услуга на депонији у Добановцима са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
82

Закључак о давању сагласности на Предлог одлуке ЈП за обавављање послова из области спорта и рекреације о усвајању Ценовника за закуп билборда и места за рекламирање са Одлуком

Акти градских општина Сурчин