» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута – Падина, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Комплекса „Oasis” у Бечмену, Градска општина Сурчин

Акти Града
5

Одлука о промени Статута Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
30

Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
30

Одлука о изузимању и преносу права коришћења и управљања објектом у Улици устаничкој 125/1 у Београду

Акти градских општина Вождовац
30

Одлука о оснивању установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”– 33

Акти градских општина Вождовац
33

Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈП „Пословно спортски центар Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни спортски центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о именовању Управног одбора „Вождовачки центар – Шумице” у оснивању

Акти градских општина Вождовац
34

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈП „Пословно-спортски центар –Вождовац” са Одлуком

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана ЈП „Пословно-спортски центарВождовац” за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
35

Закључак о усвајању Локалног акционог плана Градске општине Вождовац за унапређење положаја избеглих, интерно расељених, повратника по споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2016-2020.година

Акти градских општина Вождовац
35

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
36

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
37

Решење о утврђивању престанка функције председнку Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
37

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
37

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
37

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
37

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Решење о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Решење о избору заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
39

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
40

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
40

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
40

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
41

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
42

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 42 Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
42

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
43

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
43

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
43

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
43

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
43

Решење о усвајању Извештаја Верификационог одбора и потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
44

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
44

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Решење о престанку функције председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
45

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о избору председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о избору заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
46

Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о избору Административне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
47

Решење о избору Мандатне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
48

Одлука о потврђивању мандата изабраних одборника у Скупштину Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
48

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Решење о престанку дужности председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Решење о престанку дужности заменика председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о престанку дужности председника градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о престанку дужности заменика председника Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о избору председника Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
50

Решење о избору заменика председника Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
51

Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
51

Одлука о утврђивању престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Савски венац 51 Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
51

Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
52

Решење о именовaњу Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
53

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац