» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о подизању споменика Конфуцију

Акти Града
1

Одлука о подизању споменика Жамбилу Жабајеву

Акти Града
1

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
6

Одлука о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећa

Акти Града
9

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
12

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
16

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”

Акти Града
19

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
22

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
26

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд

Акти Града
30

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Акти Града
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Акти Града
35

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
39

Одлука о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа Београдводе”

Акти Града
42

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
45

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
50

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско аобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
54

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
57

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
61

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
64

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар”

Акти Града
67

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављаење делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд – 67

Акти Града
70

План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи од km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70, границаХрватске – Београд (Добановци), градске општине Земун и Сурчин

Акти Града
89

Програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда утврђених за културна добра

Акти Града
91

Решење о додели назива трга на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
91

Решење о додели назива улица на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
91

Решење о додели назива улице на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
91

Решење о додели назива улице на територији градске општине Чукарица

Акти Града
92

Решење о додели назива улице на територији градске општине Вождовац

Акти Града
92

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
92

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
92

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
92

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
93

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
93

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
93

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града