» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда

Акти Града
2

Решење о одређивању локацијa центара за сакупљање отпада

Акти Града
2

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, градска општина Савски венац

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић

Акти Града
5

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, градска општина Стари град

Акти Града
5

Показатељ повећања потрошачких цена у мају 2016. године

Акти Града
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору чланова Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Палилула за 2015. годину

Акти градских општина Палилула
41

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица