» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке Радаковић

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића бана, градска општина Стари град

Акти Града
4

План детаљне регулације блока између улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац

Акти Града
20

Друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину

Акти Града
72

Решење о додели назива трга на територији градске општине Стари град

Акти Града
72

Решење о додели назива улице на територији градске општине Савски венац

Акти Града
73

Решење о додели назива улице на територији градске општине Звездара

Акти Града
73

Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Акти Града
73

Решење о давању сагласности на Статут Урбанистичког завода Београда – Јавно урбанистичко предузеће

Акти Града
73

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”

Акти Града
74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” Београд

Акти Града
74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”

Акти Града
74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд – 75

Акти Града
75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд – 75

Акти Града
75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд

Акти Града
75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 3511/2

Акти Града
76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Акти Града
76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Акти Града
77

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти Града
77

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава центар” који је донео Надзорни одбор Одлуком број 2418/3

Акти Града
77

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
77

Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда

Акти Града
79

Решење о давању сагласности на уношење имена „Belgrade” у пословно име привредног друштва у оснивању – Active Partners Belgrade D.O.O.

Акти Града
79

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
79

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд

Акти Града
79

Решење о разрешењу директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
79

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
80

Решење о утврђивању престанка дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја

Акти Града
80

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од националног значаја

Акти Града
80

Решење о именовању заменика директора Установе за физичку културу Спортско-рекреативницентар „Ташмајдан”

Акти Града
80

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града