» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Решење о разрешењу чланова школских одбора у основним школама

Акти Града
3

Решење о именовању чланова школских одбора у основним школама

Акти Града
5

Решење о разрешењу чланова школских одбора у средњим школама

Акти Града
5

Решење о именовању чланова школских одбора у средњим школама

Акти Града
6

Посебан колективни уговор за предшколске установе града Београда

Акти Града
16

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Винодолске, Љешке, НХ Петра Мећаве и Лазара Кујунџића – општина Чукарица

Акти Града
16

Показатељ раста цена на мало у мају 2005. године

Акти Града
17

Одлука о завршном рачуну општине Савски венац за 2004. годину

Акти градских општина Савски венац
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Савски венац за 2005. годину

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о стављању ван снаге Одлуке СО Савски венац о условима за претварање заједничких просторија у станове на територији општине Савски венац („Службени лист Београда”, број 10/94)

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о успостављању сарадње између градске општине Савски венац и општине Курбеова, Република Француска

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о Општинској управи општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
39

Одлука о измени и допуни Одлуке о подручјима месних заједница општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
40

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивању закупнине за пословне зграде и просторије чији је корисник општина Чукарица

Акти градских општина Чукарица
41

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Лазаревац за 2004. годину

Акти градских општина Лазаревац
48

Одлука о радном времену у одређеним делатностима на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
50

План детаљне регулације за проширење старог гробља у насељеном месту Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
54

План детаљне регулације за уређење и изградњу новог гробља у насељеном месту Велики Црљени

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о образовању Комисије за доделу јавних признања

Акти градских општина Лазаревац
59

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини цене за пренос возила дизалицом „паук”

Акти градских општина Лазаревац
59

Одлука о висини цене за пренос возила дизалицом „паук”

Акти градских општина Лазаревац
60

Одлука о завршном рачуну буџета општине Младеновац за 2004. годину

Акти градских општина Младеновац
65

Одлука о одржавању чистоће у општини Младеновац

Акти градских општина Младеновац
66

Одлука о измени Одлуке о одређивању граница зона за наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта

Акти градских општина Младеновац
66

Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта

Акти градских општина Младеновац
67

Одлука о измени и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила

Акти градских општина Младеновац
67

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
68

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац

Акти градских општина Младеновац
68

Одлука о припремању плана детаљне регулације за простор између улица Карађорђеве, Магистралног пута М-23, реке Велики Луг и индустријске зоне у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
69

Одлуке о припремању плана детаљне регулације комплекса специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића

Акти градских општина Младеновац
69

Одлука о припремању плана детаљне регулације Кванташке пијаце у Сенаји у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
70

План детаљне регулације Предузећа „ПИН” измеђ у Космајске и Моравске улице и Баташевског потока у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
77

Решење о утврђивању престанка мандата члану Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
77

Решење о разрешењу и избору чланова Општинског већа општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
78

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета општине Обреновац за 2004. годину

Акти градских општина Обреновац
81

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2005. годину

Акти градских општина Обреновац
83

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Обреновац
83

Одлука о допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа општине и о платама и накнадама изабраних, именованих, постављених и запослениих лица у органима и службама општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
83

Измена Плана за постављање привремених објеката на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
83

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац