» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2016. годину

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука којом Градска општина Чукарица изузима од ЈП „Пословни простор општине Чукарица” пословни простор

Акти градских општина Чукарица
20

Одлука којом Градска општина Чукарица изузима од ЈП „Пословни простор општине Чукарица” пословни простор у објекту Културног центра „Чукарица” – 20

Акти градских општина Чукарица
21

Одлука којом Градска општина Чукарица уступа Културном центру „Чукарица” право управљања и коришћења пословног простора

Акти градских општина Чукарица
21

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о измени Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о разрешењу директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о разрешењу Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о именовању Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о именовању Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о буџету Градске општине Младеновац за 2016. годину

Акти градских општина Младеновац
57

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац” на период од четири године

Акти градских општина Младеновац
58

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Младеновац”, Младеновац на период од четири године

Акти градских општина Младеновац
59

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац на период од четири године

Акти градских општина Младеновац
60

Оглас о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац