» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о измени Правилника о раду аутотакси превозника на Аеродрому „Никола Тесла” Београд

Акти Града
1

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Привременог органа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о утврђивању престанка функције секретара Привременог органа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору заменика председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
4

Решење о избору Већа Градске општине Вождовац 4 Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
5

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Вождовац
6

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Земун
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
7

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
9

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
10

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
30

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
30

Решење о престанку функције члана и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о потврђивању одборничких мандата у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
31

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
32

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о утврђивању престанка функције председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о утврђивању престанка функције заменице председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о престанку функције чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
34

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
35

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о избору чланова Административне комисије

Акти градских општина Гроцка
36

Решење о избору чланова Мандатне комисије – 36

Акти градских општина Гроцка
37

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Лазаревац – 38

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о престанку мандата председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
38

Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку функције директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку функције директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о престанку функције члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Решење о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о избору чланова Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
41

Решење о избору чланова Верификационог одбора за потврђивање мандата одборницима новог сазива Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
42

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о избору председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о избору заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
43

Решење о избору чланова Већа ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин због избора на функцију

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
44

Одлука о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
60

Одлука о усвајању почетног ликвидационог Извештаја Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о избору чланова Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
61

Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
62

Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин