» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о разрешењу секретарке Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о разрешењу заменице секретарке Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору чланова и чланица Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о утврђивању престанка мандата председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Решење о разрешењу чланова Изборне комисије Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о избору чланова Административномандатне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку мандата председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку дужности председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о престанку дужности члановима Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Решење о избору председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Решење о избору заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
10

Решење о избору чланова Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
11

Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
12

Одлука о промени Статута Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2015. годину

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о разрешењу правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о именовању правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
35

Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о разрешењу директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
36

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”у Београду

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о утврђивању престанка дужности заменика директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о утврђивању престанка дужности председника Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
37

Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
38

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
38

Решење о разрешењу члана Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
38

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан” у Београду

Акти градских општина Савски венац
38

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Одлука о верификацији мандата одборницима у Скупштини Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
39

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Решење о престанку функције председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
40

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
41

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о избору председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о избору заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
42

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
43

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
44

Решење о избору Админитративно-мандатнекомисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о престанку функције директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
45

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
46

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
46

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
46

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
46

Решење о избору председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Решење о избору заменика председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Решење о избору чланова Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
47

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
48

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
48

Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
90

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
90

Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
97

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
97

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
98

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
98

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
98

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
99

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
99

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
99

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
99

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
100

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
100

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 100 Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
100

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
101

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
101

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
101

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
101

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
102

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац