» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2015. годину

Акти градских општина Звездара
17

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
17

Решење о измени Решења о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште”

Акти градских општина Звездара
17

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара”

Акти градских општина Звездара
18

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
18

Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
33

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
36

Одлука о учешћу Градске општине Раковица на манифестацијама које доприносе развоју и презентацији Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
36

Решење о разрешењу заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
36

Решење о избору заменика заштитника грађана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
37

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
38

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја Центра за културу и образовање Раковица за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени седишта ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању завршног рачуна ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
39

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2015. годину

Акти градских општина Раковица
39

Одлука о потрђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
39

Одлука о потрђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
40

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2015. годину

Акти градских општина Лазаревац
64

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Решење о престанку функције председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Решење о избору председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
65

Решење о избору заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
66

Решење о избору чланова Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
66

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
66

Решење о престанку функције заменика председника Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
66

Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
67

Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац