» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о образовању Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
5

Решење о образовању Комисије за доделу признања градске општине

Акти градских општина Земун
6

Решење о образовању Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
6

Решење о образовању Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
6

Решење о образовању Комисије за родну равноправност

Акти градских општина Земун
7

Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
7

Решење о образовању Комисије за споменике и називе улица и тргова

Акти градских општина Земун
7

Решење о образовању Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Земун
8

Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите

Акти градских општина Земун
8

Решење о образовању Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Одлука о неприхватању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину

Акти градских општина Палилула
34

Одлука о образовању Општинске комисије за процену штете настале након елементарних и других непогода на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Решење о разрешењу Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о престанку функције председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословног простора „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
37

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
37

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину

Акти градских општина Стари град
52

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
52

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
53

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
53

Закључак

Акти градских општина Стари град
53

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица” на период од четири године

Акти градских општина Чукарица