» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
1

Показатељ повећања потрошачких цена у јуну 2016. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника/ одборница Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу заменице секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о утврђивању престанка дужности председнице градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о утврђивању престанка дужности заменика председнице Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о утврђивању престанка дужности чланова и чланица Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору заменице председника Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о избору чланова и чланица Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о престанку мандата одборника и одборница Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о потврђивању мандата одборника/ одборница Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу председнице, заменика председнице, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
5

Решење о именовању председника, заменице председника, чланова/чланица и заменика/заменица чланова/чланица Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
5

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора установе Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора установе Спортско-рекреативнообразовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
8

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе Спортско-рекреативнообразовни центар „Врачар”

Акти градских општина Врачар
9

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Гроцка за 2015. годину

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено окупљање на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Грочански комуналац” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
32

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за топлификацију Градске општине Гроцка са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
39

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
45

Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Гроцка” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
51

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација Гроцка” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
58

Одлука о промени и усаглашавању оснивачког акта ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
62

Одлука о усклађивању Одлука о упису капитала ЈКП „Гроцка” са Законом о јавној својини

Акти градских општина Гроцка
64

Одлука о усклађивању Одлука о упису капитала ЈП „Водовод и канализација Гроцка” са Законом о јавној својини

Акти градских општина Гроцка
64

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
65

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
65

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
65

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Пијаце зеленило Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
65

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
66

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
66

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
66

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
66

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
66

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
67

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног дбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
67

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
67

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
67

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за топлификацију Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка