» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Беорада

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о јавној расвети

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме град има посебна својинска овлашћења

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
10

Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Акти Града
11

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” Београд

Акти Града
11

Одлука о изменама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
12

Одлука о изменама Одлуке о промени организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” из установе у Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Акти Града
13

Одлука о усвајању Пројекта јавно-приватногпартнерства у обављању комуналне делатности приградског и локалног превоза путника на територији града Београда

Акти Града
13

План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари град

Акти Града
27

Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
27

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
28

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Беорада

Акти Града
34

Ценовник услуга организационих јединица Градске управе Града Беорада

Акти Града
35

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Ценовником

Акти Града