» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице, градска општина Земун

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, градска општина Земун

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина”, градска општина Вождовац

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, градска општина Чукарица

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац – 9

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Раковица село, градска општина Вождовац

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Жарково између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина Чукарица

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина Звездара

Акти Града
15

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, градска општина Вождовац

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације за ново насеље Овча, градска општина Палилула

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула

Акти Града
21

Одлука о изради плана детаљне регулације за насеље Велико Село, градска општина Палилула

Акти Града
23

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, градска општина Палилула

Акти Града
24

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Градска општина Звездара

Акти Града
25

Одлука о изради плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, градска општина Звездара

Акти Града
26

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, градска општина Звездара

Акти Града
28

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун

Акти Града
29

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице, градска општина Земун

Акти Града
30

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”, градска општина Земун

Акти Града
31

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд

Акти Града
32

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја у Миријеву (Бајдина), градска општина Звездара

Акти Града
33

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина”, градска општина Вождовац

Акти Града
34

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, градска општина Чукарица

Акти Града
35

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја Раковица село, градска општина Вождовац

Акти Града
36

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац

Акти Града
36

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара

Акти Града
37

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица: Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина Чукарица

Акти Града
38

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријину, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина Звездара

Акти Града
40

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, градска општина Вождовац

Акти Града
41

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за ново насеље Овча, градска општина Палилула

Акти Града
42

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула

Акти Града
43

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула

Акти Града
44

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за насеље Велико Село, градска општина Палилула

Акти Града
44

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, градске општине Палилула и Звездара

Акти Града
46

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, Градска општина Палилула

Акти Града
47

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП), Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Градска општина Звездара

Акти Града
48

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари, градска општина Звездара

Акти Града
49

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог Николе, градска општина Звездара

Акти Града
50

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације Златиборске улице, Градска општина Лазаревац

Акти Града