» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између обилазног ауто-пута и кружног путакод насеља Кијево, градска општина Раковица

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Блока 70а, градска општина Нови Београд

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја Блока 44, градска општина Нови Београд

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице, градске општине НовиБеоград и Сурчин

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градска општина Земун

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Палилула

Акти Града
14

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула

Акти Града
16

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између Привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола Тесла”, градска општина Нови Београд

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља Радиофар, градска општина Сурчин

Акти Града
18

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула

Акти Града
20

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома „Никола Тесла” Београд, градска општина Сурчин

Акти Града
21

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између обилазног ауто-пута и кружног пута код насеља Кијево,градска општина Раковица

Акти Града
23

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, градска општина Вождовац

Акти Града
24

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градскеопштине Звездара и Палилула

Акти Града
25

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја Блока 70а, градска општина Нови Београд

Акти Града
26

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја Блока 44, градска општина Нови Београд

Акти Града
27

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до ауто-путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин

Акти Града
28

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд

Акти Града
30

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и Новосадског пута (Т6), градска општина Земун

Акти Града
31

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, градска општина Савски венац

Акти Града
32

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације дела подручја између улица: Вишњичке, Мије Ковачевића, Драгослава Срејовића и Боре Вукмировића, градска општина Палилула

Акти Града
33

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације насеља Роспи ћуприја, градска општина Палилула

Акти Града
34

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између Привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола Тесла”, градска општина Нови Београд

Акти Града
35

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације насеља Радиофар, градска општина Сурчин

Акти Града
36

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула

Акти Града
37

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула

Акти Града