» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
3

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2015. годину

Акти градских општина Нови Београд
17

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину

Акти градских општина Нови Београд
30

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о употреби печата и штамбиља Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
34

Одлука о накнади трошкова превоза ученика на републичка и међународна такмичења из буџета Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
34

Правилник о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
38

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
38

Решење о избору чланова Комисије за прописе, представке и жалбе Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о именовању в.д. директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
39

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о разрешењу директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о именовању в.д. директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о разрешењу в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
40

Решење о именовању в.д. директора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о разрешењу и именовању Управног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
41

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
42

Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
42

Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
42

Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
43

Решење о утврђивању престанка дужности заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
43

Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
43

Решење о избору председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
43

Решење о избору заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
43

Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
44

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
44

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
44

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
44

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд