» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа у Београду

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд” са Ценовником

Акти Града
3

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
4

Одлука о завршном рачуну буџета општине Барајево за 2015. годину са Извештајем о извршењу буџета Градске општине Барајево за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године

Акти градских општина Барајево
32

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2016. годину

Акти градских општина Барајево
52

Одлука о унутрашњем уређењу Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о додели искључивог права за обављање комуналних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
59

Решење о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
60

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о постављењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
62

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова надзорних одбора Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП и ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
63

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
63

Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
63

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о раду Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
63

Решење о давању сагласности на Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
63

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
64

Пословник о раду Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
66

Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
66

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
66

Одлука о измени Одлуке о субвенцијама цена комуналних услуга на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
66

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
66

Решење о избору заменика председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
67

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац