» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на измену Годишњег програма рада УФК СРЦ „Ташмајдан” за 2016. годину

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенционисаних средстава ЈКП „Градска чистоћа” за 2016. годину

Акти Града
2

Решење о разрешењу начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о постављењу вршиоца дужности начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о разрешењу заменице начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о одређивању секретара Скупштине Градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
26

Одлука о давању у закуп пословног простора

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, пречишћен текст, број I-01-06-181/1/2014 од 14. новембра 2014. године

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о преносу основних средстава у изградњи (припреми) и извршених улагања са Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на градску општину Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о давању налога Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин да изврши пренос основних средстава у изградњи и извршених улагања на трећа лица – стварне кориснике

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука којом се Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса овлашћује за извођача појединих радова на гасификацији

Акти градских општина Сурчин
30

Одлука о одобравању управљања имовином Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о преносу путева и тротоара на територији градске општине Сурчин надлежним институцијама

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о давању сагласности на Одлуку о промени Плана пословања за 2016. годину Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о давању сагласности на Одлуку о првој промени Финансијског плана за 2016. годину Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о допуни Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о разрешењу заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о престанку функције помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања

Акти градских општина Сурчин
35

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
36

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о престанку функције председнице Савета Месне заједнице Радиоар

Акти градских општина Сурчин
37

Решење о измени и допуни Решења о именовању Савета Месне заједнице Радиофар

Акти градских општина Сурчин
38

Пречишћен текст оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд”

Акти јавних предузећа и других организација