» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације простора између улица: Булевар деспота Стефана (29. новембра), Митрополита Петра, Драгослава Срејовића (Партизански пут) и Мије Ковачевића, са денивелисаном раскрсницом „Панчевачки мост”

Акти Града
2

План детаљне регулације за изградњу кабловских водова 110 кВ од РП 110 кВ ТС „Београд 1” до ТС 110/10 кВ „Пионир”

Акти Града
5

План детаљне регулације између Северног булевара, Вељка Дугошевића, Супилове, Панте Срећковић а, Драгице Правице и границе ДУП-а Спортскорекреативног комплекса градског парка „Звездара” – општина Звездара

Акти Града
18

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Врачар)

Акти Града
22

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Земун)

Акти Града
24

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Савски венац)

Акти Града
25

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Вождовац)

Акти Града
25

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду (подручје општине Врачар)

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Градско стамбено”

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Градског саобраћајног предузећа „Београд”

Акти Града
29

Решење о висини премије за млеко у 2005. години

Акти Града
29

Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2005. години

Акти Града
29

Закључак о измени интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
30

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина између улица: др Милутина Ивковића, Булевара ЈА, Звечанске, Булевара мира и улице између Булевара мира и Булевара ЈА – 30

Акти Града
31

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс Фабрике „Букуља” у улици Велизара Косановића, Београд

Акти Града
32

Показатељ раста цена на мало у јуну 2005. године

Акти Града