» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2023, издат 2023-11-20
величина 772.45 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
1

Одлука о првој измени Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2016. годину

Акти градских општина Савски венац
41

Одлука о Управи Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правобранилаштву ГО Савски венац

Акти градских општина Савски венац
49

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације „Мијодраг Станојевић”

Акти градских општина Савски венац
50

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”

Акти градских општина Савски венац
55

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању улица по зонама на територији општине Савски венац број 06-5-6/2001-I-01 од 22. новембра 2001.године („Службени лист Града Београда”, број 25/01)

Акти градских општина Савски венац
55

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 59/14 и 27/16)

Акти градских општина Савски венац
56

Одлука о стављању ван снаге дела Одлуке о преносу пословног простора и киоска којим газдује Градска општина Савски венац на газдовање ЈП „Пословни простор Савски венац” број 06-1-05/2009-I01 од 26. марта 2009. године („Службени лист Града Београда”, број 13/09 од 6. априла 2009. године)

Акти градских општина Савски венац
56

Одлука о примени Одлуке Града Београда о утврђивању закупнина за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о избору Комисије за прописе, представке и предлоге

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о избору Комисије за инвестиције, буџет и финансије

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о избору Комисије за комуналне делатности, урбанизам, заштиту животне средине и енергетску ефикасност

Акти градских општина Савски венац
57

Решење о избору Комисије за друштвене делатности, инвалидску и борачку заштиту

Акти градских општина Савски венац
58

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
58

Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
59

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
59

Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
59

Решење о именовању чланице Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
59

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
60

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац