» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
1

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правобранилаштву Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о изузимању и преносу права коришћења и управљања пословним простором

Акти градских општина Вождовац
19

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
26

Одлука о оснивању Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
28

Одлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
30

Решење о утврђивању престанка функције правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
30

Решење о постављењу правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
30

Решење о разрешењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
31

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
31

Решење о разрешењу директора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
31

Решење о именовању директора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
31

Решење о разрешењу заменика директора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
31

Решење о именовању заменика директора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
32

Решење о давању сагласности на Статут Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
33

Одлука о утврђивању закупнина за пословне просторије у јавној својини, које до преузимања од стране Града Београда у закуп даје Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о издавању билтена „Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Одлука о изузимању пословног простора Спортско-рекреативног центра „Радивој Кораћ” изФонда Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о образовању Комисије за прописе Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Решење о образовању Савета за привредна питања, буџет и финансије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
36

Решење о образовању Савета за комуналне делатности, урбанизам и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Решење о образовању Савета за друштвене делатности Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Решење о образовању Савета за информисање Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Решење о утврђивању престанка функције општинског правобраниоца Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Решење о именовању вршиоца дужности општинског правобраниоца Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
37

Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2016. годину

Акти градских општина Барајево