» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9Б (ретензија), градскe општинe Земун и Нови Београд

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне П1 (целина Х1), градска општина Сурчин

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације дела привредне зоне у Овчи уз Панчевачки пут, градска општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац

Акти Града
5

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина Земун

Акти Града
17

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне П1 (целина Х1), КО Добановци, градска општина Сурчин

Акти Града
18

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин

Акти Града
19

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне у Овчи уз Панчевачки пут, градска општина Палилула

Акти Града
20

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац

Акти Града