» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о подизању бисти професорима Радомиру Лукићу и Михаилу Ђурићу

Акти Града
1

Одлука о оснивању Привредног друштва за чување и негу деце у породици „Беби сервис Београд” д.о.о. – 1

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију

Акти Града
3

Одлука о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар„Пионирски град” у Београду

Акти Града
5

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Ветерина Београд” и ЈКП „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
5

Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар

Акти Града
5

Решење о додели назива улици на територији градске општине Врачар

Акти Града
6

Решење о додели назива улици на територији градских општина Нови Београд и Земун

Акти Града
6

Решење о додели назива улици на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
6

Решење о додели назива улици на територији градске општине Чукарица

Акти Града
6

Решење о додели назива Богојављенски плато на територији Градске општине Земун

Акти Града
7

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
7

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
7

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
8

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда – 8

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о промени Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа за уређивање, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”

Акти Града
9

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП

Акти Града
9

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
10

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
10

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда

Акти Града
14

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
28

Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
35

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
35

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
36

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
36

Решење о поновном потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
36

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
37

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац