» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Врачар за 2015. годину

Акти градских општина Врачар
26

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Врачар за 2016. годину

Акти градских општина Врачар
45

Одлука о измени Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
45

Оснивачки акт Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
49

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа чији је оснивач Градска општина Врачар

Акти градских општина Врачар
50

Решење о престанку мандата општинског правобраниоца Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
50

Решење о постављењу општинског правобраниоца Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
50

Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
50

Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
50

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
51

Решење о престанку мандата директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
51

Решење о именовању директора Центра за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
51

Решење о разрешењу директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
51

Решење о именовању директора Спортскорекреативно образовног центра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
51

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовногцентра „Врачар”

Акти градских општина Врачар
52

Решење о именовању члана Надзорног одбора установе Спортско-рекреативно образовног центра„Врачар”

Акти градских општина Врачар
52

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
53

Решење о постављењу начелнице Управе Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
53

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
56

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о усвајању извештаја о раду Општинског правобранилаштва Градске општине Сурчин 57 Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број 6047/16 од 29. августа 2016. године

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о одобравању коришћења субвенција из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
57

Одлука о прихватању анализе директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о потреби изградње рециклажног дворишта

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о избору чланова Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о допуни Решења број I -01-06-130 од 10.јуна 2016. године о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о престанку функције чланова Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељењних места у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
58

Решење о именовању Комисије за предлагање, измене назива или давање назива улица, тргова, засеока и других насељених места у градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о констатацији престанка функције члановима Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о именовању чланова Савете за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
59

Решење о констатацији престанка функције члана Савета за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о именовању чланова Савета за међуопштинску и међународну сарадњу Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о констатацији престанка функције члана Комисије за представке и предлоге Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о именовању Комисије за представке и предлоге Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
60

Решење о именовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у Градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин