» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о престанку мандата одборника Скуштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
95

Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама Градске општине Лазареац

Акти градских општина Лазаревац
95

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
99

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
103

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
107

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
107

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
107

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
108

Решење о избору чланова Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
108

Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
108

Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
108

Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
108

Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
109

Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
109

Решење о избору чланова Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
109

Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазареац

Акти градских општина Лазаревац
109

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из 2015. године

Акти градских општина Лазаревац
110

Решење о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године

Акти градских општина Лазаревац