» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 1, градска општина Сурчин

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум”, сектор 5, градска општина Сурчин

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице, општина Звездара и Вождовац, насеље Падина

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама 22 Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
29

Одлука о рефинансирању кредита

Акти градских општина Звездара
29

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о утврђивању престанка функције општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о постављењу општинске правобранитељке Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
30

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
31

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
31

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Одлука о изменама и допунама Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
32

План постављања привремених објеката на подручју градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
34

Решење о престанку функције члана Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
34

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком о допуни Ценовника

Акти градских општина Обреновац
35

Одлука о престанку важења Упутства о начину и поступку именовања директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
35

Одлука о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
37

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-181/1 од 14. новембра2014. године – пречишћен текст, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин број I-01-06-195 од 1. августа 2016. године

Акти градских општина Сурчин
41

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова информисања број I-01-06-183/2014 од 14. новембра 2014. године –пречишћен текст

Акти градских општина Сурчин
45

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-183/2014од 14. новембра 2014. године – пречишћен текст и Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-250/2015 од27. јула 2015. године

Акти градских општина Сурчин
48

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014 од 22. децембра2014. године – пречишћен текст и Одлуке број I-0106-342 од 16. октобра 2015. године

Акти градских општина Сурчин
51

Анекс I Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године

Колективни уговори