» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правила Међународног филмског фестивала – ФЕСТ

Акти Града
2

Правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма

Акти Града
4

Правила Филмског фестивала у Сопоту – СОФЕСТ

Акти Града
5

Правила Београдског интернационалног театарског фестивала – БИТЕФ

Акти Града
6

Правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ

Акти Града
7

Правила Октобарског салона

Акти Града
9

Правила Београдског сајма књига

Акти Града
10

Правила Београдских музичких свечаности – БЕМУС

Акти Града
11

Правила Београдског џез фестивала

Акти Града
12

Правила Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе”

Акти Града
13

Правила Међународног такмичења музичке омладине

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
15

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
15

Решење о разрешењу директора Градског завода за вештачењa

Акти Града
15

Решење о именовању вршиоца дужности директора Градског завода за вештачењa

Акти Града
15

Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
15

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
27

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
27

Одлука којом Градска општина Чукарица уступа Културној установи „Галерија 73” право управљања и коришћења непокретности

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
28

Решење о давању сагласности на Одлуку којом се усваја Статут ЈП „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2016. годину

Акти градских општина Гроцка
48

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Гроцка
55

Правилник о звањима, занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Грочански комуналац”

Акти градских општина Гроцка