» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета Града Београда за 2016. годину ЈП „Градско стамбено”

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈП „Хиподром Београд” за 2016. годину

Акти Града
1

Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
2

Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2016. године

Акти Града
2

Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о престанку постојања и укидању издавача медија Јавног предузећа за информисање „Радио – Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о избору члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Решење о избору чланова Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора ЈП „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о давању сагласности на План и програм рада Првог приградског позоришта Лазаревац за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2016. годину са финансијским планом за 2016. годину

Акти градских општина Лазаревац
7

Пословник Скупштине Градске општине Обреновац (пречишћен текст)

Акти градских општина Обреновац
23

Обавештење Завода за споменике културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Акти јавних предузећа и других организација
24

Одлука којом се утврђује да одредба члана 17. Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 57/13 и 62/14), у време важења, није била у сагласности са законом

Акти Уставног суда Србије