» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
1

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра 2016. године до 15. марта 2017. године (у зимским условима)

Акти Града
2

Наредба о спровођењу активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у сезони 2016/2017.

Акти Града
3

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Милошу Кљајићу

Акти градских општина Земун
3

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Небојши Матићу

Акти градских општина Земун
4

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Небојши Илићу Цилету

Акти градских општина Земун
4

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Миловану Нешковићу

Акти градских општина Земун
4

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Жељку Димитријевићу

Акти градских општина Земун
4

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна градоначелнику града Крања, Боштјану Трилару

Акти градских општина Земун
4

Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна групи „Легенде”

Акти градских општина Земун
5

Решење о изменама Оснивачког акта Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу заменика општинског правобраниоца Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
5

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
6

Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину

Акти градских општина Обреновац
49

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
50

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
50

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
50

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
52

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор и именовање директора Јавног предузећа Спортскокултурни центар „Обреновац” у Обреновцу чији је оснивач Градска општина Обреновац са огласом

Акти градских општина Обреновац
53

Решење о допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
55

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
55

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
55

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
56

Анекс II Колективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године и Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године

Колективни уговори
57

Исправка Решења о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица

Исправкe