» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, градска општина Обреновац

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних наменана животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9, градска општинаЗвездара

Акти Града
3

Решење о престанку дужности начелника Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о постављењу начелника Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о разрешењу дужности заменика начелника Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
4

Решење о оснивању Савета општине за безбедност саобраћаја на путевима

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2016. годину

Акти градских општина Чукарица
22

Одлука о финансирању програмских активности корисника средстава буџета ГО Чукарица за 2017. и 2018. годину

Акти градских општина Чукарица
22

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење о именовању председнице Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
23

Решење којим се даје сагласност на Одлуку о висини накнаде за услуге у вези са сахрањивањем са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
24

Решење којим се даје сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга на пијацама и привременим објектима на подручју општине Чукарица којим управља ЈП „Пословни простор општине Чукарица” са Одлуком

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2016. годину

Акти градских општина Барајево
49

Одлука о начину одлагања кућног смећа и смећа са јавних површина на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
49

Решење о разрешењу директора Установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
49

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
49

Решење о давању саглaсности на Програм коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
50

Решење о давању сагласности на Ребаланс програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
50

Решење о давању сагласности на Трећи ребаланс Програма пословања Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
50

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево