» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2016. године

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2016. годину

Акти градских општина Палилула
24

Одлука о организацији Управе Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
33

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
34

Одлука о престанку рада и постојања и брисању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” од стране градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
35

Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о разрешењу дужности директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
35

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула”

Акти градских општина Палилула
36

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за 2016. годину са Ценовником

Акти градских општина Гроцка
38

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са Ценовником

Акти градских општина Гроцка
38

Исправка Решења о изменама оснивачког акта Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

Исправкe