» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 98-2024, издат 2024-07-01
величина 712.29 Kb
1

Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о додели звања почасни грађанин Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о петом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о једнократном одрицању од накнада за рад одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за Градску општину Вождовац

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о изменама и допуни Одлуке о изузимању и преносу права коришћења и управљања пословним простором

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о оснивању „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о избору Савета за младе

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о избору Савета за заштиту животне средине

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о избору Савета за културу и информисање

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о избору Савета здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о избору Савета за пољопривреду

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о избору Комисије за равноправност полова

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о избору Комисије за представке и жалбе

Акти градских општина Вождовац
27

Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
28

Решење о именовању Управног одбора „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
29

Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Пословни простор – Вождовац” са Статутом

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о избору савета месних заједница на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
38

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
38

Одлука о Управи градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
50

Одлука о издвајању буџетских средстава градске општине Звездара за потребе набавке и уградње опреме за увођење система видео надзора у објекту полицијске станице Звездара

Акти градских општина Звездара
50

Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
52

Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Решење о избору члана Већа градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Решење о утврђивању престанка функције заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
52

Решење о утврђивању престанка функције заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о постављењу заменика општинске правобранитељке градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о постављењу заменице општинске правобранитељке градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о постављењу заменика општинске правобранитељке градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
53

Решење о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
54

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа Спортски центар „Олимп Звездара” са Статутом

Акти градских општина Звездара