» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину

Акти градских општина Стари град
16

Одлука о заштитнику грађана у Градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини Стари град

Акти градских општина Стари град
21

Одлука о престанку са радом ЈП „Пословни простор Градске општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
21

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
22

Решење о постављењу заменика правобраниоца Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
22

Решење о разрешењу директорке Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
22

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
22

Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Решење о разрешењу председнице и престанку мандата чланова Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Решење о избору председнице и чланова Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти градских општина Стари град
23

Одлука о организацији Управе Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
30

Одлука о поверавању на управљање сеоских, пољских и некатегорисаних путева ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе Центар за културу Барајево 30 Одлука о покретању поступка ликвидације Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП 31 Решење о разрешењу директора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
32

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево ЈП

Акти градских општина Барајево
33

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
33

Одлука о организацији Управе Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о изменама Одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе на територији градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
40

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
41

Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Дирекција за изградњу и планирање „ДИП Младеновац”

Акти градских општина Младеновац
43

Одлука о давању сагласности на употребу имена Градске општине Младеновац у називу спортског удружења „ФК Младеновац” у оснивању

Акти градских општина Младеновац
43

Решење о разрешењу директора ЈП ДИП „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
43

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП ДИП „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац