» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда

Акти Града
1

Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о располагању становима Града Београда

Акти Града
10

Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда

Акти Града
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Акти Града
15

Одлука о измени Одлуке о радном времену здравствених установа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац

Акти Града
16

Одлука о изради плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла А”, са припадајућом депонијом, градска општина Обреновац

Акти Града
17

Одлука о изради плана детаљне регулације блокова између улица: Прешевска, Велимира Рајића, Хаџи Мустафина, Шабачка, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, градска општина Звездара

Акти Града
18

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови: Е1Е9, градска општина Звездара

Акти Града
19

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник” и „Миријево”, градске општине Гроцка и Звездара

Акти Града
20

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, градска општина Палилула

Акти Града
21

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода – пореза на зараде у трајни улог у капиталу Привредног друштва Фабрика аутобуса и специјалних возила „Икарбус” а.д. из Београда

Акти Града
21

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода – пореза на зараде у удео у капиталу предузећа „ДЕС” д.о.о. Нови Сад

Акти Града
22

Изменe и допунe Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за део блока између улица Боре Станковића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, градска општина Врачар

Акти Града
38

Закључак о измени Закључка о приступању промени Статута Града Београда

Акти Града