» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Одлука о подизању споменика Милану Тепићу

Акти Града
1

Одлука о подизању бисте др Лудвика Хиршфелда

Акти Града
1

Одлука о подизању бисте Тадије Сондермајера

Акти Града
2

Одлука о усвајању Извештаја ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације установе „Југоконцерт” – установа за музичкосценску делатност у ликвидацији

Акти Града
3

Одлука о усвајању завршног ликвидационог биланса установе „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
3

Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о расподели ликвидационог остатка установе „Југоконцерт” – установа за музичко-сценскуделатност у ликвидацији

Акти Града
4

Одлука о усвајању изјаве ликвидационог управника да су све обавезе друштва намирене и да се против друштва не воде други поступци у поступку ликвидације установе „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
4

Одлука о усвајању Одлуке ликвидационог управника о окончању поступка ликвидације над установом „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
5

Одлука о чувању књига и докумената установе „Југоконцерт” – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији

Акти Града
5

План детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до БИП-а, градске општине Сурчин, Нови Београд,Чукарица и Савски венац

Акти Града
23

Решење о додели назива улице не територији градске општине Палилула

Акти Града
23

Решење о додели назива улице на територији градске општине Палилула

Акти Града
24

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”

Акти Града
24

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”

Акти Града
25

Решење о престанку мандата директора „Урбанистичког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
25

Решење о именовању вршиоца дужности директора „Урбанистчког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” који је донео Надзорни одбор бр. 6076/3

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Завода за здравствену заштиту студената, Београд

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Нови Београд”

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

Акти Града
26

Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа – Стратегију развоја Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” за период од 2015. до 2025. године, са пројекцијом до 2035. године

Акти Града