» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око Рекреативног комплекса „Ћуран”, градска општина Палилула

Акти Града
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о разрешењу члана Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу и избору новог члана Комисије

Акти градских општина Земун
3

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о изменама и допунама Пословника Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу о Петој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
5

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу о Петој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
6

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја

Акти јавних предузећа и других организација